Stretnutie krúžku Moderné technológie 18.10.2010

18.10.2010 10:28

 Dnes sme prezreli so žiakmi úvodné video a diskutovali sme o tom, prečo sú nanotechnológie dôležité pre budúcnosť. Prezereli sme si blog európskych učiteľov, kde prezentujú svoju prácu ostatné európske školy.

Vyhľadávanie