Stretnutie krúžku Moderné technológie 25.10.2010

25.10.2010 10:47

Pripravili sme pre študentov našej školy informačný panel, na ktorý sme použili postery a plagáty.

Vyhľadávanie