Projekt NANOYOU na Slovensku.

02.11.2010 16:27

Dňa 2.11. 2010 sa uskutočnila slovenská regionálna konferencia o využívaní IKT technológií vo vyučovacom procese pod názvom Učíme po novom v Považskej Bystrici na Slovensku. Učitelia tu prezentovali výsledky svojej projektovej činnosti a príklady dobrej praxe. ing. Zuzana Christozova mala možnosť zúčastniť sa tejto konferencie a v rámci workshopov prezentovať prácu s portálom Nanoyou. Slovenskí učitelia sa dozvedeli ako môžu pracovať s videami, prezentáciami, pokusmi a hrami, ktoré sú publikované na webovej stránke www.nanoyou.eu a využívať slovenskú podporu stránky v rámci vyučovacích hodín a záujmových útvarov. Máme pred sebou celý rok, snáď sa nám podarí zapojiť čo najviac slovenských učiteľov a škôl.

Vyhľadávanie