Prezentácia projektu na regionálnej konferencii v Považskej Bystrici

02.11.2010 10:57

Ing. Christozova prezentovala možnosti práce s webovou stránkou učiteľom stredných a základných škôl na regionálnej konferencii IKT v Považskej Bystrici

Vyhľadávanie