Novinky

20.12.2011 13:00

Prírodné nanomateriály

Viete o tom, že mlieko a želatína sú prírodné nanomateriály?? Ako sa môžete o tom presvedčiť? Bude na to stačiť monochromatické koherentné žiarenie laserového ukazovátka.
06.12.2011 12:24

Práca vo virtuálnom elektronickom laboratóriu, alebo ako sa dá zostrojiť elektronický nos

Vyskúšali sme prácu vo virtuálnom laboratóriu. Zostrojili sme elektronický nos.  Pracovali sme na nasledovnej internetovej adrese: nanoyou.eu/en/component/content/article/45-virtual-experiments/74-nanoyou-virtual-nano-lab-nanotechnology-education-resources.html?directory=4&Itemid=4
03.12.2011 16:00

Experiment č.1 Pokus Hydrofóbne materiály-

 Realizovali sme prvé pokusy s hydrofóbnymi materiálmi.  Vysvetlili sme si pojem hydrofóbne a hydrofilné materiály. Skúmali sme vlastnosti super hydrofóbnych povrchov v porovnaní s bežnými povrchmi.Testovali sme vlastnosti hydrofóbnych textílií  a porovnávali ich vlastnosti s listami...
29.11.2010 00:00

Pripravili sme blog projektu

Študenti spojenej školy  pripravujú blog, v ktorom prezentujú materiály, s ktorými pracujú v rámci projektu NANOYOU v Spojenej škole v Martine. Na úvod sme sa oboznámili s  motivačnými prezentáciami a videami.
16.11.2010 10:00

Prezentácia projektu pre základné školy v regióne

16.novembra 2010 sa v Spojenej škole v Martine uskutočnila akadémia Spojenej školy. Súčasťou programu bolo predstavenie učebných, študijných odborov a projektovej činnosti školy. Študenti 1.C triedy predstavili zástupcom základných škôl v regióne možnosti práce s portálom www.nanoyou.eu  
09.11.2010 12:46

Možnosť pracovať vo virtuálnom laboratóriu projektu NANOYOU

Do 12.novembra je možné prihlásť sa do vzdelávania vo virtuálnom laboratóriu projektu NANOYOU na portáli www.etwinning.sk .
02.11.2010 16:27

Projekt NANOYOU na Slovensku.

Dňa 2.11. 2010 sa uskutočnila slovenská regionálna konferencia o využívaní IKT technológií vo vyučovacom procese pod názvom Učíme po novom v Považskej Bystrici na Slovensku. Učitelia tu prezentovali výsledky svojej projektovej činnosti a príklady dobrej...
08.10.2010 00:00

Spojená škola Martin je pilotná škola pre projekt NANOYOU na Slovensku

Na tejto stránke chceme publikovať výsledky práce Spojenej školy v projekte NANOYOU ale predovšetkým sa chceme podeliť so svojimi skúsenosťami a uľahčiť prístup  pre všetkých žiakov a učiteľov na Slovensku.

Projekt NANOYOU v Spojenej škole v Martine

Spojená škola v Martine  je pilotná škola projektu NANOYOU European schoolnet na Slovensku.  Jej úlohou je sprostredkovať možnosti využitia edukačných  materiálov poskytnutých v projekte pre slovenské školy.

Projekt NANOYOU (Nano for Youth = Nano pre mládež) je projekt podporovaný Siedmym rámcovým programom Európskej komisie, jeho cieľom je zvýšiť u mladých ľudí informovanosť v oblasti nanotechnológií a podnietiť  dialóg o ich etických, právnych a sociálnych aspektoch  ich využitia. Nanotechnológie predstavujú objavovanie, navrhovanie,  výrobu a využitie štruktúr, zariadení a systémov prostredníctvom kontrolovania tvaru a veľkosti v nanomierke(v mierke jednotlivých molekúl), kde sa vlastnosti podstatne líšia od vlastností materiálov vo väčšej mierke. Nanotechnológie ovplyvnia  v budúcnosti život každého človeka. Už dnes vyvolávajú zásadný prevrat v rozličných vedných disciplínach, napr. v medicíne, počítačových vedách  a  výrobe energie. Projekt NANOYOU predstavuje bohatý edukačný program pre mladých ľudí vo veku 11-18 rokov. Ing. Zuzana Christozova sa v týchto dňoch zúčastnila tréningu projektu pre učiteľov  v Bruseli, ktorý pre pilotné školy pripravili významné európske firmy a vedecké kapacity.  Učitelia a žiaci  Spojenej školy v Martine majú možnosť pracovať so špeciálnymi učebnými materiálmi, ktoré pre žiakov vytvorili v European Schoolnet v Belgicku, zapracovať ich obsah do školských vzdelávacích programov  a prezentovať výsledky svojej práce pre ostatné Slovenské školy.  Žiaci  študijných a učebných odborov Spojenej školy v Martine budú mať prístup k najnovším vedeckým poznatkom a vzdelávacím technológiám, videám, prezentáciám, virtuálnym laboratóriám, vzdelávacím a rolovým hrám. Zámerom projektu NANOYOU je nielen uľahčiť prístup k edukačným zdrojom o nanotechnológiách s európskou dimenziou pre  školy, ale aj presvedčiť  mladých ľudí, aby sa rozhodli pre povolania v oblasti vedy a techniky.

Tréning učiteľov v Bruseli